3a Edició de l'Altre Festival internacional d'arts escèniques i salut mental