I Jornada Internacional d'Innovació i Alternatives en el tractament de l'autisme, els trastorns per dèficit d'atenció i altres problemes de neurodesenvolupament