AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (TIS) PER SUPLÈNCIA A CENTRE SARA A SABADELL

Borsa de treball

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (TIS) PER SUPLÈNCIA A CENTRE SARA A SABADELL

Cerquem Auxiliar Tècnic Educatiu per cobrir una SUPLÈNCIA de NIT a centre SARA ubicat a Sabadell.

Característiques

  • Formació: C.F. GRAU SUPERIOR - Integració Social
  • Requeriments:
  • Funcions: • Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social que permeti a les persones usuaries obtenir una bona socialització i autonomia. • Ajudar a l’assoliment dels hàbits bàsics d’higiene, alimentació, salut, ordre i estudi/treball, així com les habilitats socials. • Implementació d'activitats previstes dins els projectes educatius individuals i grupals. • Organització, execució i avaluació de les activitats lliures i/o programades, segons el pla anual d’activitats, sota la supervisió del/la professional referent tècnic. • Motivació dels usuaris/es mitjançant la participació en diverses activitats. • Assegurar l’atenció dels usuaris al servei d’higiene i d'alimentació, si s'escau. • Acompanyar a les persones ateses en els desplaçaments.. • Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures (sota la supervisió de personal sanitari). • Control de les incidències o símptomes que afectin als usuaris/es i comunicació d’aquests, si escau, a la coordinació o direcció. • Formalització de la documentació i dels registres propis del servei. • Suport a l'educador/a en activitats específiques. • Traspassar les informacions rellevants a les famílies, de les intervencions que s’estan duent a terme. • Participació en les activitats comunitàries i/o de desenvolupament comunitari que determini el pla anual d’activitats. • Detectar i fomentar les xarxes de suport formal i informal en l'entorn més proper al servei.
  • Municipi: SABADELL
  • Jornada: 37,8 hores setmanals
  • Horari: Nits. Nits de dimarts a dimarts següent, setmanes alternes. Reunió d'equip dimarts matí.
  • Salari: 19.408,35€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.