EDUCADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT DE JOVES A TORTOSA

Borsa de treball

EDUCADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT DE JOVES A TORTOSA

Cerquem Educador/a Social per cobrir una VACANT en torn de NIT a pis assistit per joves ubicat a Tortosa (Tarragona).

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments:
  • Funcions: Participació en la programació del projecte educatiu del servei. Contacte i recollida d’informació dels usuaris per valorar tipus d’intervenció a realitzar conjuntament amb l'equip.Disseny d’un pla de treball d’acord amb l’usuari i en funció de les seves necessitats i característiques, reforçant el component educatiu de la intervenció.Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, proposant les estratègies i metodologies per adequar-les a la realitat específica dels usuaris.Garantir la dinàmica del servei, des de la vessant educativa, mitjantçant les activitats planificades. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, en coordinació amb altres professionals o serveis d’atenció social.Establir les accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de l’usuari en el servei i l’acceptació d’aquests o d’altres recursos de la xarxa. Informació, orientació i assessorament a l'individu, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals.Assessorament als professionals en l'elaboració dels plans d'intervenció individual, grupal i comunitaris des de la vessant educativa.Facilitar experiències d'intercanvi professional en l'àmbit educatiu.Tramitació, si s'escau, de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip.Detecció i diagnòstic de la realitat social del territori.Facilitar la interrelació amb l’entorn de les persones i el coneixement de la xarxa. Potenciació de la correcta coordinació/derivació entre els diferents equips d'assessorament que incideixen en el territori per tal que no es produeixin interferències en l’àmbit educatiu.
  • Municipi: TORTOSA
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horari: Nits.
  • Salari: 24.035,76€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.