INFERMER/A DUI PER CD PERSONES GRANS A VALLIRANA

Borsa de treball

INFERMER/A DUI PER CD PERSONES GRANS A VALLIRANA

Cerquem Infermer/a DUI per cobrir una VACANT de 8 hores setmanals a Centre de Dia de Persones Grans ubicat a la població de Vallirana.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requeriments:
  • Funcions: Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI). Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional. Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip. Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria. Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial. Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones. Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària. Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària. Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria. Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
  • Municipi: Vallirana
  • Jornada: 8 hores setmanals
  • Horari: Matins i Tardes. L'horari s'establirà en funció de la disponibilitat del/la professional.
  • Salari: 3.728 bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.