INFERMER/A PER VACANT A RESIDÈNCIA ASSISTIDA PERSONES GRANS A TRINITAT NOVA

Borsa de treball

INFERMER/A PER VACANT A RESIDÈNCIA ASSISTIDA PERSONES GRANS A TRINITAT NOVA

Cerquem Infermer/a per cobrir una VACANT a Residència Assistida de Persones Grans ubicada a Trinitat Nova (Barcelona).

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requeriments: Es requerreix formació en resolució de conflictes, tenir empatía, treball en equip, flexibilitat horària, habilitats comunicatives amb families/usuaris/treballadors, lideratge d'equips (liderar gerocultores)
  • Funcions: Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI).Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional.Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial.Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones.Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària.Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
  • Municipi: Barcelona
  • Jornada: 40 hores setmanals
  • Horari: Torns Variables. Actualment torn de matí, però l'any vinent será torn de tarda. Es treballa un cap de semana si i l'altre no. Un dia a la setmana es dobla. L'horari de matí és de 8.15 a 15.00h. I els diez que es dobla es fa de 8.15 a 17.00 o 17.30h.
  • Salari: 18640,16€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.