INFERMER/A PER VACANT A RESIDÈNCIA COLONIA GÜELL

Borsa de treball

INFERMER/A PER VACANT A RESIDÈNCIA COLONIA GÜELL

Cerquem Infermer/a per cobrir una VACANT de 25h setmanals (que serà ampliable a 40h/s) en horari de tarda a Residència Assistida de Persones Grans ubicada a la Colònia Güell.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requeriments: Valors com l'empatia, l'actitud positiva i l'escolta activa són fonamentals pel bon funcionament del Centre.
  • Funcions: Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI).Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional.Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial.Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones.Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària.Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
  • Municipi: STA COLOMA DE CERVELLÓ
  • Jornada: 25 hores setmanals
  • Horari: Tardes. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 14:30H A 19:30H I UN DISSABTE MATÍ CADA DOS ( la set que treballes dissabte matí lliures una tarda )
  • Salari: 20.000€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.