DIRECCIÓ DE SERVEI CRAE LA LLAR COLLSEROLA

Job Opportunities

DIRECCIÓ DE SERVEI CRAE LA LLAR COLLSEROLA

Characteristics

  • Training: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Qualsevol llicenciatura o diplomatura en l'àmbit de les ciències humanes i socials Formació en treball en equip i gestió de centres.
  • Role: En dependència directa de la Direcció Operativa, la missió del lloc de treball de Direcció és definir i acompanyar el model organitzatiu, cultural, la gestió de persones i l’apoderament que facilitin l’eficiència i rendibilitat econòmica del servei i del producte. La persona seleccionada, tindrà com a part principal de les seves responsabilitats, i sempre d’acord amb els valors de Suara (Innovadora, Propera, Participativa i Socialment responsable): Impulsar el desenvolupament, l’apoderament, la formació i l’actualització de coneixements i competències del seu equip, en coordinació amb l’Àrea de Persones.Promoure i assegurar un clima de treball adequat a l’equip que gestiona. Motivar, desenvolupar i fer seguiment de l’acompliment, rendiment i potencial de l’equip humà al seu càrrec. Liderar la gestió pròpia del servei.
  • Municipality: Barcelona
  • Workday: 38 hores setmanals
  • Schedule: Torns Variables.
  • Salary: 36.942,36€ bruts anuals

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.