DIRECCIÓ DE SERVEI CRAE LA LLAR COLLSEROLA

Bolsa de trabajo

DIRECCIÓ DE SERVEI CRAE LA LLAR COLLSEROLA

Cerquem Direcció per cobrir VACANT a CRAE La Llar Collserola (Barcelona).

Características

  • Formación: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requisitos: Qualsevol llicenciatura o diplomatura en l'àmbit de les ciències humanes i socials Formació en treball en equip i gestió de centres.
  • Funciones: En dependència directa de la Direcció Operativa, la missió del lloc de treball de Direcció és definir i acompanyar el model organitzatiu, cultural, la gestió de persones i l’apoderament que facilitin l’eficiència i rendibilitat econòmica del servei i del producte. La persona seleccionada, tindrà com a part principal de les seves responsabilitats, i sempre d’acord amb els valors de Suara (Innovadora, Propera, Participativa i Socialment responsable): Impulsar el desenvolupament, l’apoderament, la formació i l’actualització de coneixements i competències del seu equip, en coordinació amb l’Àrea de Persones.Promoure i assegurar un clima de treball adequat a l’equip que gestiona. Motivar, desenvolupar i fer seguiment de l’acompliment, rendiment i potencial de l’equip humà al seu càrrec. Liderar la gestió pròpia del servei.
  • Municipio: Barcelona
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horario: Torns Variables.
  • Salario: 36.942,36€ bruts anuals

Envíanos tu C.V.

A través del siguiente formulario puede hacer llegar su CV a las ofertas vigentes para puestos de trabajo vacantes. Si lo envía marcando la opción 'Cualquier oferta', quedará alojado en la base de datos de Suara y se borrará a los tres meses.