1a Jornada Internacional FEICAT: Experiències internacionals d'inserció laboral en temps de crisi

Agenda

30 setembre 2013

1a Jornada Internacional FEICAT: Experiències internacionals d’inserció laboral en temps de crisi

30 setembre 2013

-

30 setembre 2013

Lloc

Observacions