1r Workshop internacional sobre lideratge educatiu: Lideratge educatiu, quatre reptes per a una societat en xarxa

Agenda

7 novembre 2013

1r Workshop internacional sobre lideratge educatiu: Lideratge educatiu, quatre reptes per a una societat en xarxa

7 novembre 2013

-

7 novembre 2013

Lloc

Observacions