3a Jornada DDiPAS. Construïm equitat de gènere des de l'acció social