3a Jornada de teatre i psicologia. El teatre i el món penitenciari