Assemblea Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya