Assemblea i celebració de la Sectorial d'Iniciativa Social: 20 i + anys