Conferència 2017 del projecte tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà