Conferència: Adolescència difícil. Noves solucions des de la coordinació de la parentalitat