Conferència: Com ajudar als mals pares? Intervenció terapèutica amb infància maltractada des de contextos de control