Conferència: Empreses socials d'integració laboral: invertint en l'Europa social.