Conferència "Noves/Velles formes de vulnerabilitat i espai públic"