Conferència "Salut, crisi i joves: més enllà dels estils de vida"