Curs de Teràpia de parella

Agenda

9 juny 2012

Curs de Teràpia de parella

9 juny 2012

-

9 juny 2012

Suara Cooperativa presenta aquest primer curs orientat a estudiants i professionals interessats en aprofundir els seus estudis en el treball en i amb les parelles.

L’objectiu fonamental d’aquesta trobada és facilitar les eines adequades per operar sobre aquest terreny.

Les entrevistes amb parelles, així com el seu tractament, exigeix no només els coneixements generals que podem tenir sobre la nostra pràctica terapèutica, sinó també formes d’abordatge i d’intervenció específiques.

És en el si de les parelles on es manifesta i desenvolupen els conflictes, i és en aquest mateix lloc on hem de trobar els recursos específics per desactivar-los.

Aquest curs té com a objectiu general aprendre a desenvolupar les hipòtesis particulars sobre cada cas i extreure les conclusions necessàries per adquirir les eines bàsiques d’intervenció.

CONTINGUT:

1. Primer contacte telefònic
Qui fa la trucada? Què investigo? A qui cito?. I tots aquells aspectes que cal tenir en compte en aquest temps: la durada de les entrevistes, l’escolta terapèutica de dos, el marc semàntic i el marc polític de la interacció, etc.

2. La primera entrevista
És important registrar com es formulen les demandes, fer un rastreig del símptoma, valorar el grau d’afectivitat de la parella, i considerar també els aspectes individuals o compartits en la construcció del símptoma. Explorar la xarxa social de la parella. Fer una primera hipòtesi de la situació i una devolució del que va passar.

3. La segona entrevista
Història de la parella. Història d’amor i desamor. Tipus de constitució de parella: romàntica o concertada; formes de vincle: aglutinades, deslligades. Modes de configuració de l’espai interpersonal. Presa de decisions: jo-tu-nosaltres. Noves hipòtesis i devolució.

4. La tercera entrevista
Història de vida de cadascun dels membres, genealogies que cobreixin com a mínim fins a la tercera generació. Per què es va constituir aquesta parella i no una altra. Valors, sistemes de creences, expectatives. Pragmàtica de la comunicació humana: relació simètrica o complementària. Objectius terapèutics segons cada cas. Contracte terapèutic.

5. Situacions específiques:
Parelles constituïdes en segones núpcies.
Parelles en procés de divorci.
Parelles del mateix sexe.
Parelles amb inclusió d’amants.
Parelles amb la presència d’addiccions.
Parelles amb malaltia d’un dels seus membres.

Docent: Serrana Aguirre Richero,
Llic. en Psicologia, Terapeuta Familiar Sistèmic.
Data: 8 i 9 de juny de 2012
Horari: Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. Dissabte de 9:30 a 13:30 h
Preu:
80€ per a estudiants i 100€ per a professionals.
Places limitades

Inscripcions:
Fins una setmana abans de començar el curs, sempre que quedin places.
La inscripció només queda formalitzada una vegada s’ha fet el pagament. La inscripció sense el pagament corresponent no assegura la reserva de plaça.

Pagament:
Ingrés especificant el nom i cognoms de l’alumne/a i nom del curs, a Suara, núm. compte: 0081.0111.04.0001117119.

Cal enviar el comprovant del banc al correu electrònic joanmolinetb@suara.coop

Suara Cooperativa es reserva el dret d’anul·lar l’activitat formativa, sempre que ho consideri necessari, avisant amb 7 dies d’antelació les persones inscrites.

Lloc

Centre Cívic Ter Girona

Observacions

-