Difusió i promoció del model cooperatiu a les empreses