I Jornada Internacional d'Innovació i Alternatives en el tractament de l'autisme, els trastorns per dèficit d'atenció i altres problemes de neurodesenvolupament

Agenda

15 febrer 2014

I Jornada Internacional d’Innovació i Alternatives en el tractament de l’autisme, els trastorns per dèficit d’atenció i altres problemes de neurodesenvolupament

15 febrer 2014

-

15 febrer 2014

Lloc

Observacions