II Jornada d’Ètica en l’Acció Social a les Terres de Lleida “Itineraris de respecte en la intervenció social”

Agenda

15 març 2019

II Jornada d’Ètica en l’Acció Social a les Terres de Lleida “Itineraris de respecte en la intervenció social”

15 març 2019

-

15 març 2019

HORARI: 08:45 h

ORGANITZA: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull.

Lloc

Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida
Carrer de Jaume II, 67
Lleida

Observacions

Més informació aquí.