Jornada-col·loqui "Economia social i cooperativa en la prestació de serveis públics: un model de creació de valor"

Agenda

31 octubre 2013

Jornada-col·loqui “Economia social i cooperativa en la prestació de serveis públics: un model de creació de valor”

31 octubre 2013

-

31 octubre 2013

Lloc

Observacions