Jornada Convivència i Cohesió Social: Gestió d'una societat plural