Jornada de sensibilització per a la prevenció dels maltractaments a les persones d'edat avançada