Jornada “El dret a participar en un procés de mediació”