Jornada “El mercat social al Tercer Sector Social de Catalunya”