Jornada 'El procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert'

Agenda

13 maig 2015

Jornada ‘El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert’

13 maig 2015

-

13 maig 2015

HORARI: De 9.00 a 17.30h

Aquesta quarta edició de les Jornades d’acompanyament amb adolescents en medi obert busca aprofundir la importància de l’acció conjunta entre els diversos agents socioeducatius del territori des de la consciència dels aspectes clau que intervenen en la generació del vincle educatiu.

ORGANITZEN: Universitat Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Terrassa, Diputació de Barcelona.

Lloc

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Auditori de Lletres

Observacions

Més informació aquí.