Jornada FEACEM Catalunya: Una aposta pel futur dels centres especials de treball

Agenda

7 abril 2014

Jornada FEACEM Catalunya: Una aposta pel futur dels centres especials de treball

7 abril 2014

-

7 abril 2014

Jornada organitzada per la Federació Catalana de Centres Especials de Treball d’Economia Social (FEACEM).

PROGRAMA:

10:30-11:00 ACREDITACIONS

11:00-11:30 INAUGURACIÓ i PRESENTACIÓ DE FEACEM CATALUNYA

Benvinguda: Sr. Xavier Grau Sabaté, Delegat Territorial de l`ONCE a Catalunya
Direcció General d`Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom: Sr. Xavier López García, Director General.
FEACEM: Sr. Emilio Sáez Cruz, President.
FEACEM Catalunya: Sr. Rafael Ruano i Palou, President.

11:30-12:30 UNA VISIÓ DE FUTUR DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
KPMG: Sr. José Luis Blasco, Soci Responsable de Governance, Risk and Compliance de KPMG
Presenta: Sr. José Luis Martínez Donoso, Director General Fundación ONCE

12:30-13:00 CAFÈ

13:00-13:30 PRESENTACIÓ DE L´ESPECIFICACIÓ PER LA GESTIÓ ÉTICA I PROFESSIONALITZADA DELS CET
Sr. José Luis Martínez Donoso, Vicepresident 1º de FEACEM
Sra. Eva Subirá Jimenez, Directora AENOR Catalunya
Presenta i modera: Sr. Alexandre Martínez, Vicepresident 2º de FEACEM

13:30-14:00 CLOENDA
Hble. Sr. Felip Puig i Godes, Conseller d`Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
Presenta: Sr. Rafael Ruano i Palou, President de FEACEM Catalunya

Lloc

Seu de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) a Barcelona
Carrer Sepúlveda, 1
Barcelona