Jornada: Joves, educació i salut mental. Experiències nacionals i europees