Jornada "La gestió flexible i racional del temps de treball"