Jornada: La Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i l'àmbit del treball