Jornada "La persona gran amb necessitats complexes. Estratègia interdisciplinària d'intervenció: reptes professionals"