Jornada sobre l’atenció a les famílies des de l’àmbit de la salut mental i addiccions