Presentació de la ‘Guia bàsica d’aliances locals en el sector social’