Presentació de l'Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya