Presentació de l’Informe sobre l'homofòbia a Catalunya 2011-2012