Presentació i signatura de l'Acord per Impulsar la Millora de la Contractació Pública

Agenda

21 juliol 2014

Presentació i signatura de l’Acord per Impulsar la Millora de la Contractació Pública

21 juliol 2014

-

21 juliol 2014

Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del Tercer Sector Social presentaran i signaran un Acord per Impulsar la Millora de la Contractació Pública.

L’objectiu de l’Acord és "fer prevaldre els criteris directament vinculats a l’objecte del contracte i la qualitat del servei; la  limitació de les ofertes econòmiques anormalment baixes o desproporcionades; el respecte per les condicions laborals dels professionals en base a la normativa sectorial corresponent; o la necessària implantació de mecanismes de control post-adjudicació que permetin comprovar que el servei s’està executant segons les condicions fixades."

L’acte estarà obert als mitjans de comunicació i als representants de les organitzacions signants.

La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d’Empreses de Serveis d’Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ACELLEC (Associació Catalana d’empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya), la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol·legial (Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya) i La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han estat les entitats impulsores de l’acord.

Lloc

Sala Maria Aurèlia Capmany
Centre Cívic Pati Llimona
Carrer Regomir, 3
Barcelona