Seminari "Casos pràctics d'acció socioeducaiva en l'àmbit de les drogodependències"