"Teixint relacions", primera jornada d'educació infantil de Suara