V Jornada anual de l'Observatori Dona Empresa Economia: La riquesa de l'intangible, la revolució col·laborativa

Agenda

16 octubre 2013

V Jornada anual de l’Observatori Dona Empresa Economia: La riquesa de l’intangible, la revolució col·laborativa

16 octubre 2013

-

16 octubre 2013

Lloc

Observacions