Workshop sobre el Mètode de Validació en l'atenció centrada en la persona