Benvinguts al blog de Suara

SUARA és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de 30 anys.  Presents a 15 comarques catalanes i amb més de 1.600 professionals, donem resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi.

Per això, gestionem un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.

Per a més informació visita la nostra web: www.suara.coop