Medi ambient

A Suara Cooperativa ens definim com una empresa socialment responsable, compromesa envers les necessitats dels diferents grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

En la prestació i gestió de serveis d’atenció a les persones ens comprometem a:

  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació fent un ús racional dels recursos.
  • Adequar la gestió ambiental al nostre context, implantant les sistemàtiques necessàries per a la millora contínua del sistema de gestió i del nostre comportament ambiental.
  • Complir amb la legislació ambiental aplicable, el nostre codi de conducta, polítiques vinculades i altres compromisos d’adhesió voluntària.
  • Formar, informar, sensibilitzar i motivar a tots i totes les professionals per a l’ús de bones pràctiques.
  • A fer avaluacions contínues dels aspectes ambientals i dels impactes rellevants associats.
  • A transmetre als nostres proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals.