Neus Munté i el futur de l'Estat del Benestar

Jordi PicasJORDI PICAS. Director àrea Àmbit Autonòmic de Suara Cooperativa

Fa uns dies vaig tenir ocasió d’escoltar la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, en el marc de la conferència al Fòrum Europa – Tribuna Catalunya. Va manifestar que l’estat del Benestar es veu amenaçat ja que les aportacions de l’Executiu de Madrid per finançar les polítiques socials ha disminuït un 92% en els últims tres anys. Per exemple, en la Llei de dependència hi havia el compromís  d’aportacions a parts iguals entre Estat i Generalitat, en el 2012 va ser de 80% per part de la Generalitat i la resta de l’ Estat.

També va explicar que la Generalitat està treballant per un projecte per elaborar una llei marc integral per protegir i preservar el model d’Estat del Benestar amb els principis d’universalitat, la corresponsabilitat, l’equilibri territorial i la col·laboració públic-privat.  Tot i així va emfatitzar que  sense els recursos necessaris no es pot atendre a tothom per igual i els recursos públics en moments crítics com els actuals prioritzaran  les persones amb menys recursos.

sad

Partint de la concepció que les politiques socials son una inversió i no una font de despeses, els objectius de la conselleria son “garantir els drets socioeconòmics dels ciutadans; promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones, actuant com a eina anivelladora de les desigualtats, i reduir el percentatge de persones, famílies i llars amb unes condicions de vida per sota del que resulta acceptable”.

El Tercer Sector, un actor clau

La Consellera s’ha referint també el Pla de Suport al Tercer Sector signat el setembre de l’any passat  on el pes del Tercer Sector es indubtable i l’aliat per  definir i consensuar les polítiques  socials que cal aplicar i que fan falta en aquests moments.  El pla de Suport al Tercer sector es un document on es recull el compromís de col·laboració i suport mutu entre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer Sector Social (on Suara hi estem representats), per tal de facilitar, potenciar i mantenir les activitats que les entitats socials duen a terme a Catalunya en l’àmbit d’atenció a les persones.

Com acostuma a fer en les seves intervencions, Munté va parlar del dret a decidir “que pretén transformacions nacionals que seran socials. Escoltar el poble és el mes democràtic, honest, eficaç i estratègic”.

Se li va preguntar també per la situació d’emergència social, on moltes famílies de Catalunya no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills/es  i amb nivells de pobresa tan elevats. Munté confia que amb l’esforç de tots, societat civil i administracions, la situació es preveu que no empitjori.

Segons dades de la Taula del Tercer Sector un 21,9% de la població catalana viu sota el llindar pobresa. Això vol dir que  1 de cada 5 catalans és pobre. S’ha de poder prioritzar i garantir que totes les persones puguin disposar d’uns ingressos que els permeti viure amb dignitat.

En el torn de preguntes se li va preguntar quin era el seu somni i va contestar la “justícia social” en el qual hi posarà tots els esforços per  fer-ho realitat.