Art des de ben petits

Actualitat

Art des de ben petits

2 març, 2017

L’Escola Bressol Municipal Els Picarols de Manlleu ha engegat un nou projecte d’art adreçat als infants del centre. La iniciativa sorgeix arran del treball conjunt sobre la importància dels espais en l’educació infantil realitzat entre l’equip educatiu dels Picarols i les formadores d’Educació Infantil de la Universitat de Vic, Berta Vila i Francesca Davoli.

A partir de les reflexions pedagògiques realitzades conjuntament, l’equip dels Picarols ha dissenyat un nou espai pensat específicament per treballar l’expressió artística dels infants, un ambient que convida a crear, imaginar i desenvolupar.

“Abans de començar a treballar en la creació d’aquest nou espai ens vam fer moltes preguntes: què volem que passi a l’ambient de l’art? Com volem que passi? Quan volem que passi?… A mesura que vam anar responent totes aquestes qüestions vam anar donant forma al nou espai de l’art dels Picarols”, explica Noe Vallejo, directora de l’escola bressol municipal Els Picarols de Manlleu, gestionada per Suara Cooperativa.

El nou espai està dividit en dos ambients diferents: un centrat en l’escultura i un altre més enfocat a la pintura. Cada setmana, un grup reduït d’infants accedeix a l’espai amb una educadora. Quan hi arriben, els nens i nenes troben sobre la taula una proposta creada prèviament per l’equip educatiu del centre, a partir de la qual l’infant crea i utilitza els diferents materials proposats amb total llibertat.

El nou espai creat pels Picarols és un espai evocador, amb capacitat de parlar, de transmetre sensacions, que transmet seguretat als infants i els convida a interaccionar amb l’entorn i a sentir-se lliures per expressar-se. Seguint les investigacions del psicòleg nord-americà Daniel Goleman, que afirma que “el nucli de la creativitat està en el nen”, l’equip educatiu dels Picarols ha volgut donar sortida al “desig i l’impuls d’explorar, de descobrir, de provar, d’experimentar amb diferents formes de manipular i de mirar les coses”.

En la creació del nou espai també s’ha tingut com a referent el pedagog John Elliott, que considera el treball en les arts un mitjà per ampliar consciències, conformar actituds, satisfer les cerques de significat i establir contactes amb els altres persones compartint una cultura.