Clade aprova un model de gestió de talent comú per a totes les empreses del grup

Actualitat

Clade aprova un model de gestió de talent comú per a totes les empreses del grup

3 octubre, 2012

El Grup Empresarial Cooperatiu Clade, del qual forma part Suara Cooperativa, ha aprovat un model comú de gestió de talent, per facilitar que les empreses del grup implantin polítiques de gestió de persones alineades amb el model que el grup va tancar al pla estratègic 2011-2013.

La comissió de persones del grup, formada per representants de les àrees de recursos humans de les diferents empreses de Clade, amb el suport de Optima Consultors, ha definit què es talent per al grup, per posteriorment elaborar un catàleg de competències alineades als valors de Clade i definir el model de gestió de talent.

D’aquesta manera, les empreses que formen part del grup ara tenen una eina comú per avaluar les aptituds i actituds de les seves persones treballadores, així com un suport informàtic comú que en permet l’avaluació. L’eina informàtica estarà preparada per adaptar-se a qualsevol dels programes ERP de les empreses.

 

A banda d’alinear-se en valors comuns pel que fa a les polítiques de gestió de persones, amb el nou model de gestió de talent s’optimitzaran tant la gestió dels plans de formació, ja que seran fàcilment identificables els gaps en formació a les empreses. També es facilitaran les bases per a la promoció interna entre les empreses del grup, tenint en compte que els criteris i eines d’avaluació seran les mateixes.

 

Dins d’un catàleg de 23 competències, se n’han escollit les 12 que es consideren claus: iniciativa, presa de decisions, orientació al client (intern i extern), comunicació, identificació i compromís, treball en equip, lideratge, visió global i estratègica, orientació a objectius, gestió emocional, adaptabilitat i gestió del canvi i creativitat i innovació.

 

Igualment, s’han definit les conductes associades a cadascuna de les competències amb cinc nivells d’assoliment diferents.

 

Jovita Latorre, consellera del Grup i membre de la comissió de persones afirma que “aquest és un gran pas pel grup, tant per orientar la gestió de les empreses membres al model d’excel·lència centrat en les persones, com per oferir-ho com a actiu a nous socis que es vulguin incorporar”.

 

Per la seva banda, el director de Grup Clade, Ignacio González ha destacat que “iniciatives com aquestes són les que donen sentit al grup perquè aporten valor afegit a cadascuna de les empreses i generen oportunitats i sinergies dins el grup”.